Kwaliteit

De kwaliteit van onze cursussen en de tevredenheid van onze klanten is van groot belang voor The Dutchess. Daarom zijn wij voortdurend bezig deze punten te verbeteren. Sinds augustus 2012 is The Dutchess opgenomen in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze CRKBO-registratie is The Dutchess een erkende particuliere onderwijsinstelling voor korte beroepsopleidingen. In het register worden alleen onderwijsinstellingen opgenomen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs.

CRKBO audit

Voorafgaand aan de opname in het register heeft The Dutchess daarom eerst een audit moeten ondergaan. Elke vier jaar volgt een her-audit voor continuering van de registratie. De audit is gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en is uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie CPION: Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland).

Bij de audit wordt gecheckt of de organisatie aan de volgende punten voldoet: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. De laatste audit vond plaats op 26 juni 2020. The Dutchess voldoet aan al deze punten (in totaal 30 auditeisen).

CRKBO