• De lessen kunnen pas gevolgd worden als ze betaald zijn;
 • De kosten van de lessen zijn inclusief de les via Skype of Teams, het huiswerk, de correctie van het huiswerk en de notities van de docent;
 • De kosten van de lessen zijn exclusief boeken of ander materiaal;
 • De les kan uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd worden;
 • Indien de les minder dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, geldt de les als gegeven;
 • Soms is de verbinding met Skype of Teams niet optimaal. Indien de verbinding zodanig is dat het onmogelijk is om de les te volgen, zal de les op een ander moment ingehaald worden zonder extra kosten;
 • Indien de docent onverwacht verhinderd is op de afgesproken lesdag en lestijd zal de les op een ander moment ingehaald worden zonder extra kosten;
 • De lessen moeten binnen 12 maanden na inschrijving gevolgd zijn;
 • Voor deelnemers (consumenten) geldt een bedenktijd van tenminste 14 dagen. Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd;
 • Annuleren: tot 48 uur voor aanvang van de eerste les zijn bij annuleren geen kosten verschuldigd. Indien de cursus minder dan 48 uur voor aanvang van de eerste les geannuleerd wordt, is het volledige cursusgeld verschuldigd;
 • Eventuele terugbetalingen vinden twee weken plaats;
 • The Dutchess zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opleidingsrelatie verstrekte of ter kennis gekomen vertrouwelijke informatie geheimhouding betrachten;
 • Alle in de cursus gebruikte materialen mogen niet worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van The Dutchess. Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook.