The Dutchess Online Language Academy streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening. Alleen als u uw ontevredenheid kenbaar maakt, kunnen wij er iets mee doen. Om de klanttevredenheid hoog te houden en te werken aan continue verbetering neemt The Dutchess alle klachten serieus in behandeling.
Het heeft de voorkeur dat u uw ontevredenheid eerst mondeling met de docent bespreekt. Vaak is dat voldoende om het probleem op te lossen. Indien u na bespreking met de docent nog steeds ontevreden bent, kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken.

Indien u een klacht wenst in te dienen, kan dit als volgt:

  • Dien uw klacht mondeling in bij N. van de Water
  • Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen via info@the-dutchess.nl. Vermeldt hierbij uw naam, bedrijfsnaam, contactgegevens, de gevolgde cursus (inclusief datum) en een duidelijke omschrijving en onderbouwing  van uw klacht.
  • U ontvangt binnen 48 uur een bericht dat uw klacht is ontvangen en in behandeling wordt genomen.
  • Uiterlijk twee weken na het indienen van de klacht ontvangt u een schriftelijke reactie van The Dutchess.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord op uw klacht van The Dutchess, zal het geschil worden  voorgelegd aan de volgende onafhankelijke derde: drs. C.H.W.T.A. (Kees) van den Berk, als consultant werkzaam, te Bangkok (e-mail). Eventuele kosten worden door beide partijen gedeeld. Het oordeel van deze onafhankelijke derde partij is bindend.
  • Alle klachten worden geregistreerd. Mogelijke consequenties worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld.
  • Alle klachten worden in volledige vertrouwelijkheid behandeld.